مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۸/۰۱/۰۶

خارش و سبوسک سر


خارش و سبوسک سر 
خارش و #سبوسک سر یکی از مشکلات شایع نزد کسانی که جلد چرب دارند میباشد. 
#شفاخانه_جلدی_آروین 
#مرکز_تخصصی_تداوی_و_مراقبت_جلد 
#چهار_راهی_دهبوری_کابل 
چربی پوست سر محیط مناسبی را برای رشد فنگس های pityrisporam oval مساعد ساخته و رشد این فنگس در پوست سر سبب التهاب و ایجاد سرخی خارش و سبوسک میگردد. 
گاهی نزد بعضی اشخاص در داخل پیاز های مو میکروبهای استافیلوکوک رشد و سبب ایجاد التهاب چرکی پیاز مو میشود که بنام folliculitis یاد میگردد. 
با وجود اینکه این دو مشکل بصورت متناوب برای مدت های زیادی مراحل شعله ور شدن و خموشی را دارا میباشند اما مراعات نمودن نکات زیر میتواند در کنترول آنها  موثر باشند. 
از شامپو های ضد سبوسک یا Anti dandruff استفاده نمایید. این شامپوها در بازار  و داروخانه ها موجود بوده و به نامهای مختلف مانند topket, selenium sulphide  و غیر قابل دسترس می باشند.
۲.  یک روز در میان سر تان را با شامپوهای ضد سبوسک سر بشوید . 
۳. اگر سبوسک سرتان زیاد باشد و مدت ۳ تا ۵ شامپو را در پوست سر تان گذاشتند و بعد آن را بشویید.
۴.  از روغن موی استفاده ننماید چون سبوسک سر تان از سبب چربی زیاد موهایتان به وجود می آید و چرب نمودن موها سبب شدت سبوسک سرتان می گردد.
۵. در حالات شدید  لوشن های کتوکونازول و  هیدروکورتیزون می تواند مفید باشد.
۶. از خوردن  شیرینی زیاد و مرچ خودداری نمایند. 
۷.  بسیاری از اشخاص فکر می‌کنند که سبوسک سر شان به خاطر استفاده از شامپوی نامناسب میباشد و به خاطر اینکه فکر می‌کنند که شامپوهای که اطفال دارای مواد کیمیاوی کمتر میباشد از شامپو اطفال استفاده مینمایند اما شامپوی اطفال سبب کاهش چربی نگردید و در نهایت سبب تشدید سبوسک سر میگردد.  
۸. تشویش نکنید چون تشویش هم سبب تشدید سبوسک سر میگردد. 
۹. اگر باز هم سبوسک سر تان ادامه داشت با داکتر معالج تان مشوره کنید.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger