مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

From our Blog

‏نمایش پست‌ها با برچسب شکر. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب شکر. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۵/۰۳/۰۲

انسولین فمی به بازار میاید


 
انسولین فمی تولید محققبن آمریکایی، آزمایش‌های اولیه را با موفقیت پشت سر گذاشت و مصرف آن کاملا محفوظ و موثر گزارش شد.
به گزارش از رویترز، برای تولید انسولین فمی، محققین دوز مناسب هورمون را درون پوششی که نقش محافظتی دارد، قرار دادند و آن را در 180 مریضان آزمایش کردند؛ نتایج نشان داد اگرچه مقدار زیادی از دوز انسولین تا نقطه اثر آن از بین می‌رود اما هورمون کافی در اختیار مریضان قرار می‌گیرد.
در این مطالعه، مریضانیکه  مورد بررسی قرار گرفتند که تداوی آنها با متفورمین صورت نمی‌گرفت و سطح گلوکوز آنان به طور مستمر و به ویژه هنگام خواب کنترول می‌شد؛ دوای فمی انسولین در کنترول قندخون این مریضان  موثر و بدون هیچ عارضه جانبی گزارش شده است.
یکی دیگر از مزایای انسولین فمی جذب سریع‌تر آن در مقایسه با انسولین تزریقی، توسط کبد است. از طرفی برخی داکتران  معتقدند که گردش انسولین در بدن به همراه گردش خون، می‌تواند برای بقیه اعضای بدن مضر باشد.
انسولین فمی کاملا  محفوظ و موثر گزارش شده است و در صورت تایید، پیش بینی می‌شود که بازاری چندین میلیارد دلاری را به دست آورد.

۱۳۹۱/۰۴/۱۸

مراقبت مریضان شکر که در پهلوی مرض شکر مصاب امراضی دیگر میشوندتهیه شده توسط: دوکتور مخمد آصف آرام متخصص داخله 
هرگاه مریض شکر مصاب امراضی چون سرما خوردگی و انتانات گردد و یا اینکه مصاب دلبدی و استفراغات باشد یا اینکه کاندید به عمل جراحی باشد سویه شکر خون بیشتر بلند میرود , با وجودیکه مریض مقدار کم غذا هم صرف نماید. این از سببی است که در جریان مرض انسولین کمتر موثر میباشد. و در جریان مرض کبد به مقدار بیشتر گلوکوز به دوران می اندازد. بنآ انسولین بیشتر ضرورت است.
مریضان شکر باید نکات ذیل را در جریان امراض ضمنی دیگر جهت کنترول شکر شان مراعات نمایند تا شکر را در حدود کنترول نگهداشته و از اختلاطات جدی جلوگیری نمایند.

مرض شکر و اختلالات جنسی نزد مردها
مرض شکر همراه با فشار بلند , کولسترول بلند و سگرت میتوانند از جمله اسباب تشوشات جنسی نزد مرد هاباشد به خاطریکه اسباب فوق الذکر سبب تخریب عصبی و تشوشات جریان خون در تمام ارگان های عضویت میگردند و ساحه که بیشتر و اکثرآ متضرر میگردد اعضای تناسلی مردانه میباشد که به شکل تشوشات انتعاذی به میان میاید.
آنعده مریضانی که شکر شان درست کنترول نیست زیادتر از نگاه جنسی مشکلات میداشته باشند . حتی کسانیکه شکر شان نسبتآ کنترول هم باشد با ان هم ضعیفی های جنسی با گذشت زمان نزد ایشان بمیان میاید مگر این مشکلات ان قدر جدی نبوده و با تداوی قابل برگشت میباشد . اما نزد مریضانیکه شکر شان درست کنترول نباشد شدید بوده و با تداوی جواب نمیدهد. 
اختلاطات مرض شکر و صحت جنسی 
عمده ترین سبب این تشوش نزد مردهای مصاب به مرض شکر تخریب اوعیه واعصاب در ناحیه تناسلی میباشد که جریان خون را مختل ساخته و سبب مشکلات انتعاذی میگردد.
دیگر انواع مشکلات جنسی قرار ذیل اند: 
·         تنقیص میل جنسی ( از باعث افسردگی و سویه پایین تستوسترون) 
·         انزال قبل از وقت یا بعد از وقت (premature or delayed ejaculation)
چگونه ازین اختلالات جنسی جلوگیری شود؟

تحت کنترول نگهداشتن شکر, فشار خون, کولسترول از به میان آمدن چنین اختلالات جلوگیری مینماید. در صورت ضرورت به تداوی , تداوی های ذیل در نظر باشد.
                                  Ø            ادویه جات فمی مانند:  Cialis, Viagra, Levita, 
                                  Ø            میتود های تخنیکی مانند واکیوم پمپ و حلقه های تضیقی
                                  Ø            میتود های جراحی
                                  Ø            مشوره با داکتر صحت روانی. تداوی را با دریافت اندکترین مشکل آغاز نمایید , زیرا مشکلات عادی زودتر وکاملتر علاج میگردند نظر به مشکلات  جدی.
    
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger