مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

From our Blog

‏نمایش پست‌ها با برچسب دوکتوران داخله صدری. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب دوکتوران داخله صدری. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۴/۰۷/۱۰

رنحوریاردوکتورامین الله (احمدی)رنحوریاردوکتورامین الله (احمدی)
ترینرمتخصص امراض داخله صدری وعمومی
استادوترینر پروگرام اکمال تخصص داکتران
آدرس معاینه خانه: چارراهی سینما پامیر جوارسینما منزل سوم کابل درملتون

 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger