مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

From our Blog

‏نمایش پست‌ها با برچسب دوکتوران داخله صدری. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب دوکتوران داخله صدری. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۴/۰۷/۱۰

داکتر محمد نقیب رحیمی

داکتر محمد نقیب رحیمی
متخصص امراض داخله قلب و شش
تحصیلات عالی در بخش NIC انستیتوت فوق تخصص امراض قلب فورتیس موهالی هندوستان
آدرس معاینه خانه: سرک سینما اقبال کارته نومتصل نوی نوید درملتون
ايميل :
شماره تماس:

رنحوریاردوکتورامین الله (احمدی)رنحوریاردوکتورامین الله (احمدی)
ترینرمتخصص امراض داخله صدری وعمومی
استادوترینر پروگرام اکمال تخصص داکتران
آدرس معاینه خانه: چارراهی سینما پامیر جوارسینما منزل سوم کابل درملتون

۱۳۹۰/۰۷/۱۰


 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger