مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

From our Blog

‏نمایش پست‌ها با برچسب دوکتوران دندان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب دوکتوران دندان. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۴/۰۷/۱۰

دوکتور محمد اسمعیل فرازی

دوکتور محمد اسمعیل فرازی
ستوماتولوگ ام دی طب کابل                          
متخصص امراض جوف دهن دندان و بیره
آدرس :
پايينتر از چوك كوته سنگي گذشته از الكوزي ماركيت منزل فوقانی فاضل عصري درملتون
شماره تماس :
0782345797
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger