مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

From our Blog

‏نمایش پست‌ها با برچسب دوکتوران داخله. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب دوکتوران داخله. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۱/۰۵/۲۴

رنځوریار دوکتور محمد نعيم همدرد

رنځوریار دوکتور  محمد نعيم همدرد

ترینرمتخصص امراض داخله
آدرس :    پايينتر از چوك كوته سنگي مقابل كوچه حلبي سازي منزل
 فوقاني  دواخانه فاضل عصري 
اوقات کاری:بعدازر سميات الي شام
شماره تماس 0700179409

: dr.mnhd@gmail.com

۱۳۹۰/۰۵/۲۳

دوکتور نجيب الله عزيزی


دوکتور  نجيب الله عزيزی
متخصص امراض داخله
آدرس :    پايينتر از چوك كوته سنگي مقابل كوچه حلبي سازي
 منزل فوقاني  دواخانه فاضل عصري
اوقات کاری:بعدازر سميات الي شام
شماره تماس
0774006085
۱۳۹۰/۰۵/۲۲

رنحوروال دوکتور روح الله ظهیر

رنحوروال دوکتور روح الله ظهیر
شف و ترینر متخصص امراض داخله شفاخانه استقلال
آدرس معاینه خانه 
کوته سنگی میرویس میدان عقب مارکیت قصابی ها 
اوقات كار 3 الي 7 شام

۱۳۹۰/۰۵/۲۰

دوکتور محمد آصف آرام

دوکتور  محمد آصف آرام
متخصص امراض داخله
فوق تخصص مرض شكرازکشور هند CD&LD
Banarsidas Chandiwala IMS New Delhi

  Senior consultant در مركزكنترول مرض شكربعدازسال2007 تاحال
آدرس :  
 كابل : حصه سوم خيرخانه ايستگاه سعادت ازساعت 4 عصر الي 8 بجه شام
 پروان : شهرچاریکار بندربگرام ازساعت 9 صبح الي 2 بعد ظهر 
شماره تماس:  0787828473
ايميل: masifaram @yahoo.com

۱۳۹۰/۰۵/۱۸

دوکتور غلام درویش منصوری

دوکتور غلام درویش منصوری
متخصص امراض داخله
آدرس :  ناصر مارکیت ، چوک کوته سنگی کابل افغانستان 
شماره تماس:   0798812905
ايميل:dr.gdm@hotmail.com
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger