مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۱/۰۲/۱۵

ماسکهای میوه ای

  نویسنده : داکتر محمد عارف عابد متخصص امراض جلدی زهروی
این روزها چیزی که بیشتر از دختر خانمها به آن علاقمند شده اند و در باره آن صحبت میکنند و فکر میکند بهترین روش مراقبت جلدمیباشد استعمال ماسکهای میوه یی میباشد.
 آیا استعمال ماسکاها میوه ای واقعآ برای جلد مفید است و اگر است فواید آن چیست؟
طبقه سطحی جل که بنام اپیدرم یاد میشود حاوی چهار طبقه حجرات بود که بمرور زمان حجرات طبقه عمیق با پختگی رسیده و و بطرف بالا صعود نموده و بالاخره حجرات سطحی جلد که حجرات مرده و سخت و غیر قابل نفوذ را میسازند که به جلد مقاومت دارده از نفوذ پذیری میکروبها و مواد مضره ممانعت نموده و ضرباتیرا که به جلد وارد میگردد کاهش میدهد همچنان لایه غیر نفوذی را میسازد که صرف مواد شحمی ( کریمها، مواد روغنی و پماد ها) را اجازه عبور میدهد و از ضایع شدن آب جلد نیز ممانعت بعمل میاورد ضمنآ یکی از وظایف جلد وظیفه منعوی یا barrier function جلد میباشد که مانند یک مانعه قوی عمل نموده و از دخول و خروج مواد از طریق جلدی جلوگیری مینماید 
آیا جلد با داشتن چنین موانعی اجازه میدهد که ویتامین ها و یا سایر مواد مفیده میوه ها از جلد عبور نماید؟

نخیر جلد سالم هرگز عبور ویتامین و سایر موادمغذی موجود در میوه ها را از طریق جلد اجازه نمیدهد تا سبب شفافیت جلد و جوانی جلد تان گردد. چه اکثر این و یتامین منحل در آب بوده و از طریق سد شحمی که جلد دارد عبور نمیتواند و یتامین های منحل در شحم هم صرف در حالیکه با مواد روغنی توام باشند میتواند از جلد عبور نماید.
اب موجود در ماسکهای میوه ای را طبفه سطحی جلد یا طبقه قرنی جذب نموده و میتواند بصورت کوتاه مدت سبب رطوبت و لطافت جلد گردد ولی این تاثیرات موقتی بوده و هیچگونه تاثیرات طولانی مدت بالای جلد نمیباشد.
بعضا گفته میشود اسید های میوه ای موجود در میوه ها سبب ازبین بردن حجرات مرده جلد گردیده سبب شفافیت جلد میگردد اسید های میوه ای واقعا دارای چنین تاثیرات میباشد اما قابل یاد آوریست که مقدار این اسید ها در میوه ها بسیار پایین بوده و باین فیصدی پایین نمیتوانند سبب جدا سازی حجرات مرده جلد گردند. مثلا گلایکولیک اسید که از نیشکر، مالیک اسید ازسیب و تارتاریک اسید از انگور بدست مییاید و در لایه برداری از آن جهت برداشتن لایه های سطحی جلد استفاده میگردد مثلا گلایکولیک اسید با فیصدی 25 الی 70 فیصد دارای چنین تاثیرات بوده و میوه ها ابدآ دارای چنین فیصدی بلند این اسید ها نمیباشند که سبب برداشتن حجرات مرده جلد گردند.
پس بهتر خواهد بود تا این میوه ها را نوش جان کنیم تا از ضایع شدن بیهوده آن و اتلاف وقت خود تان جلوگیری نموده باشم و هم مواد مغذی موجود در این میوه ها از طریق خون به جلد برسد. و از مزایای آن مستفید گردیم.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger