مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

From our Blog

‏إظهار الرسائل ذات التسميات دوکتوران گوش گلو بینی. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دوکتوران گوش گلو بینی. إظهار كافة الرسائل

2019/01/29

محمدسالم برومند

متخصص گوش گلو بيني 
محل معاينه خانه: بازار كمپني منزل فوقاني
سجادي درملتون
 اوقات كار:  بعد از ساعت دو الی ختم كار drsalimbromand@gmail.com
نمبر تماس: ٠٧٠٨٨١١٦١٩

2011/10/02

رنحوروال دوکتور حفیظ الدین صافی

رنحوروال دوکتور حفیظ الدین صافی 
کلینیکل پروفیسور امراض گوش گلو و بینی
شف وترینرمتخصص اسرویس گوش و گلو شفاخانه عاجل ابن سینا
آدرس :
  ده افغانان مقابل شاروالی کابل
اوقات کاری:
همه روزه 3 عصر الی 7 شام
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger