مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

From our Blog

‏نمایش پست‌ها با برچسب دوکتوران گوش گلو بینی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب دوکتوران گوش گلو بینی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۷/۱۱/۰۹

محمدسالم برومند

متخصص گوش گلو بيني 
محل معاينه خانه: بازار كمپني منزل فوقاني
سجادي درملتون
 اوقات كار:  بعد از ساعت دو الی ختم كار drsalimbromand@gmail.com
نمبر تماس: ٠٧٠٨٨١١٦١٩

۱۳۹۰/۰۷/۱۰

رنحوروال دوکتور حفیظ الدین صافی

رنحوروال دوکتور حفیظ الدین صافی 
کلینیکل پروفیسور امراض گوش گلو و بینی
شف وترینرمتخصص اسرویس گوش و گلو شفاخانه عاجل ابن سینا
آدرس :
  ده افغانان مقابل شاروالی کابل
اوقات کاری:
همه روزه 3 عصر الی 7 شام
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger