مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۳/۰۴/۲۰

رنځوروال دوکتور عبدالوکیل پروانی

رنځوروال دوکتور عبدالوکیل پروانی
شف وترینرمتخصص امراض جلدی زهروی شفاخانه عاجل ابن سینا
دیپلوم امراض جلدی کشور تایلند
آدرس :    
 قلعه نجارها کلینیک پنجشیر
اوقات کاری:همه روزه 3 عصر الی 7 شام

شماره تماس : 0799215614

 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger