مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۴۰۲/۰۶/۰۷

داکتر محمد فواد افضلی

  داکتر محمد فواد افضلی 
متخصص جراحی زیبایی و پلاستیک 
شماره تماس: 0787964964
ادرس معاینه خانه : شفاخانه جلدی کارا چهار راهی کارته مامورین کابل  

جراحی زیبایی :
✅ افتادگی و تورم پلک ها
✅ ترمیم و اصلاح سوء شکل بینی ( کوچک نمودن بینی ، بلند نمودن بینی اصلاح بینی منقار مانند و مناخر بزرگ بینی) 
✅ اصلاح سوء اشکال گوش( گوشهای پکه یی)
✅  کوچک و بزرگ نمودن دهن و لبها 
✅تداوی لب چاک و کام چاک 
✅تداوی جاهای سوختگی 
✅ تداوی کانتراکچر ها یا شخی های مفاصل بعد از سوختگی 
✅تداوی افتادگی جلد و یا فیس لفت جراحی

تداوی جراحی امراض جلدی:

✅ تداوی سرطانهای جلدی 
✅تداوی زخهای جلدی و سایر مشکلات جلدی که با تداوی دوایی بهبود نیابد. 
✅ تداوی جراحی خالهای بزرگ و خالهای مو دارد.
✅ تداوی جراحی سیست ها و آبسه ها 
✅ تداوی جراحی اسکار های سوختگی و جراحی جروحات ترضیضی 
 

 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger