مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۸/۱۱/۰۲

سم بالښت وټاکئ کني پر مخ مو دانې پیدا کېږي!


د ډېری پېغلو او ځوانانو پر مخ لۀ دې سببه دانې راخېژي او پۀ دوامدار ډول لۀ درملنې سره هم نۀ ښې کېږي، چې دغه کسان د خوب لپاره ناسم بالښت ټاکي.
په مخ د دانو او ځینو سرو نښو پیدا کېدل د وېښتانو په بېخ کې د غوړ د راټولېدو له وجې وي، هر کله چې ستاسو تر سر لاندې د خوب لپاره کلک او زیږ بالښت اېښی وي، نو میکروبونه د مخ د نازکو سرو وېښتانو په بېخ کې راټولېږي او ورسره دانې او چاپونه پیدا کېږي.
څېړونکې ډلې له زرګونه کسانو د خوب پرمهال د ناسمې بسترې د استعمال په اړه پوښتلي دي. هغه کسانو چې ناسم بالښتونه کارولي، نو پر مخ یې دغه شان دانې او چاپونه پیدا کېږي، خو هغوی چې د اوږدمهال لپاره یې په درملنه کې ټنبلي کړې، نو ناروغي یې د لا علاجۍ تر مرحلې رسېږي.
څېړونکی ټیم توصیه کوي، چې په هرو دوه اونیو کې باید یو ځل د بسترې پوښ او په ځانګړي ډول د بالښت پوښ په میکروب ضد درملو ووېنځل شي او کله مو هم چې مخ خارښ وکړ، نو لومړۍ ځان پوه کړئ او بیا ډاکتر ته مراجعه وکړئ
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger