مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۷/۱۲/۱۸

اضافه وزنی خطرات سرطان را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد


به گفته ریسرچران، چاقی موجب می شود فرد در معرض ریسک بالای مشکلاتی مانند امراض قلبی، سکته و شکر نوع۲ قرار گیرد.
 مطالعه جدید محققین پوهنتون/ دانشگاه منچستر نشان می‌دهد اضافه وزن قابل توجه در بزرگسالی ریسک سرطان را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد.
محققین در این مطالعه، شاخص توده بدنی ۳۰۰ هزار زن و مرد از آمریکا را بررسی کردند. تیم تحقیق تغییر در شاخص توده بدنی بین سنین ۱۸ تا ۶۵ سال را بررسی کرد و سپس وضعیت افراد را از نظر ابتلا به سرطان‌های مرتبط با چاقی تا ۱۵ سال تحت نظر داشت.
تا سن ۶۵ سالگی، ۹۴۰۰ زن و ۵۵۰۰ مرد حاضر در مطالعه مبتلا به یک سرطان مرتبط با چاقی تشخیص داده شدند.
داکتر هانا لنون، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «این تحقیق نشان می‌دهد چقدر توجه به اضافه وزن در طول زندگی مهم است و باعث می‌شود با ارزیابی شاخص توده بدنی تصویر واضح‌تری از ریسک سرطان به دست آید.
منبع:مهر
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger