مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۷/۱۰/۲۲

داکتر محمد شفیع شفا

متخصص جلدی 
آدرس: آسیا مارکیت غرب کلینیک دولتی احمد شاه مینه( ارزان قیمت) 
شماره تماس ۰۷۰۰۳۵۶۸۴۸

 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger