مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۷/۰۵/۲۷

داکتر عبدالناصر عزیزی

متخصص جلدی و زهروی 
موقعیت معاینه خانه: شهر شبرغان، بندر سرپل، چهارراهی کمیساری نظامی
اوقات کاری: 
شماره تماس: 0791730735
ایمیل: nazdermclinic@gmail.com

 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger