مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۶/۰۲/۰۵

دانشمندان علوم طب حجره جدیدی را در سیستم دفاعی بدن بدن انسان کشف کرده است

محققین موفق به کشف دسته جدیدی از حجرات سیستم معافیتی بدن انسان شدند.
به گزارش از مدیکال ساینس، این حجرات دسته جدیدی از مونو سایت های دندریتیک و  در سیستم معافیتی بدن انسان  هستند.
در این دستاورد جدید که توسط یک گروه تحقیقاتی از کالج سلطنتی لندن صورت گرفته، دو تحت گروه حجروی جدید از مونوسایت‌ها و دو تحت گروه جدید از حجرات دندریتیک کشف شده است. علاوه بر این، در این پروژه یک پیش‌ساز حجرات دندریتیک نیز شناسایی شده است.
محققین برای دستیابی به این حجرات جدید، از روشی به نام جنومیک واحد الحجروی برای تحلیل الگوهای بیان ژن در حجرات خون انسان استفاده کرده‌اند. جنومیک شامل تجزیه و تحلیل ارقام و اطلاعات جنتیکی، به‌خصوص جنوم موجودات است. پیش از این نیز انواع مختلفی از حجرات معافیتی با استفاده از نشانگرهای پروتئینی شناسایی شده‌اند؛ ولی روش جنومیک واحد الحجروی در شناسایی و کشف حجرات نادر بسیار ارزشمند و دقیق است.
روی سطح حجرات دندریتیک، مالیکول‌هایی به نام آنتی‌جن وجود دارد. این مالیکول‌ها به عنوان حجراتT در سیستم معافیتی شناخته می‌شوند. مونوسایت‌ها قسمت اعظم حجرات سفید خون را به خود اختصاص داده اند و به ماکروفاژها تبدیل می‌شوند که وظیفه اصلی آنان هضم ضایعات حجرات است. مهمترین وظیفه این دو نوع حجره، دفاع از بدن در برابر انواع انتانات و عوامل مریضی زاست.
این تحقیقات اطلاعات ارزشمندی را در زمینه نحوه عملکرد سیستم معافیتی و مبارزه با انواع امراض در اختیار محققین قرار می‌دهد.
قدم بعدی بررسی سیستم معافیتی به منظور کشف حجرات جدید است.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger