مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۶/۰۱/۱۴

بشترین مبتلایان سرطان در امریکا زنده می مانند

میزان‌های مرگ‌ومیر ناشی از سرطان در آمریکا به‌طور مداوم در حال کاهش است و میزان‌های زنده ماندن مریضان پنج سال از پس از تشخیص سرطان در آنان افزایش یافته است.
به نوشته گاردین گزارش سالانه سرطان آمریکا که روز جمعه ۳۱ مارچ منتشر شد، همچنین نشان‌دهنده کاهش میزان بروز سرطان در میان مردان در سال‌های اخیر در این کشور است، اما میزان بروز سرطان در زنان ثابت باقی مانده است.
میزان‌های مرگ ناشی از ۱۱ نوع از ۱۶ نوع از عمده ترین سرطان‌ها در مردان و ۱۳ نوع از ۱۶ نوع از شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان، شامل سرطان‌های ریه، روده بزرگ و راست‌روده،ثدیه زنان و پروستات است.
این محققین از انجمن سرطان آمریکا، مراکز کنترول و پیشگیری امراض آمریکا، انستیتوت ملی سرطان آمریکا و انجمن دفترهای مرکزی ثبت سرطان آمریکای شمالی (NAACCR) می‌گویند کاهش در سگرت کشیدن - بیش از ۵۰ درصد کاهش در طول ۵۰ سال گذشته- و نیز پیشرفت در شناسایی زودرس و تداوی مؤثرتر سرطان در کاهش مرگ‌های ناشی از سرطان نقش داشته است.
البته این محققین هشدار می‌دهند که سگرت کشیدن که میزان‌های شیوع آن در هر ایالت آمریکا حدود ۲۰ درصد است، به همراه چاقی همچنان از عوامل خطرساز عمده برای سرطان هستند.
از طرف دیگر، این گزارش یر اساس ارقام سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۴ که در جورنال انستیتوت ملی سرطان آمریکا منتشر شده است، نشان می‌دهد میزان‌های مرگ ناشی از سرطان‌های کبد، لوزالمعده و مغز در مردان و سرطان‌های کبد و رحم در زنان افزایش یافته است.
اما درمجموع میزان‌های مرگ ناشی از سرطان‌ها در مردان ۱.۸ درصد در سال و در زنان ۱.۴ درصد در سال کاهش یافت.
همچنین بر اساس یافته‌های این بررسی در حدفاصل سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ میزان بروز سرطان ۲.۳ فی صد کاهش یافت.
بر اساس این گزارش بیشترین میزان مطلق افزایش مدت زنده ماندن یا بقای مریضان (۲۵ درصد یا بیشتر) در سرطان‌های پروستات و کلیه، لنفوما غیر هوچکین (نوعی از سرطان حجرات لنفاوی)، میلوم (سرطان مغز استخوان) و لوکیمی (سرطان خون) رخ داده است.
نویسندگان این گزارش می‌گویند انتظار می‌رود با توجه به پیشرفت‌های اخیر در طبابت دقیق (percision medicine) یا تداوی نفرگرا (درمانی که بر اساس مشخصات فردی مریض انجام می‌شود) و تداوی معافیتی برای سرطان‌های پیشرفته چشم‌انداز زنده ماندن مریضان دچار سرطان در آینده بهبود یابد.
درعین‌حال این دانشمندان به قیمت بالای دواهای ضد سرطان جدید (تا ۱۰ هزار دلار در ماه) اشاره می‌کنند که ممکن است مانع دسترسی مریضان به آن‌ها شود.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger