مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۶/۰۲/۰۷

بیکاری خطرات سکته را افزایش میدهد

محققین جاپانی در یک مطالعه جدید دریافتند از دست دادن شغل ممکن است خطر سکته کُشنده را افزایش دهد.
 ایهاب اسحاق، آمر تیم تحقیق در پوهنتون/ دانشگاه اوساکا، و تیمش با بررسی حدود ۴۲ هزار فرد بزرگسال جاپانی دریافتند افرادی که بیش از ۱۵ سال شاغل بودند در مقایسه با افرادی که شغل‌شان را از دست داده بودند کمتر در معرض خطر سکته قرار داشتند.
اسحاق در ادامه می‌افزاید: «مردان بیکار در مقایسه با مردانی که به طور مدام سر کار بودند حدود ۶۰ درصد در معرض خطر بالای سکته قرار داشتند. همچنین آنها ۱۲۰ درصد بیشتر در معرض مرگ ناشی از سکته بودند.»
زنان بیکار هم نسبت به زنان شاغل، ۵۰ درصد بیشتر در معرض سکته و ۱۵۰ درصد بیشتر در معرض مرگ ناشی از سکته قرار داشتند.
سکته، که بر اوعیه منتهی بر مغز تاثیر می گذارد، علت اصلی مرگ و ناتوانی در کشورهای در حال توسعه است.
محققین اذعان می‌کنند از دست دادن شغل می‌تواند بسیار استرس‌زا بوده و پیامدهای بدی برای سلامت به همراه داشته باشد.
در این مطالعه، اسحاق و همکارانش تاثیرات بلندمدت تغییرات اشتغال را در بین حدود ۲۲ هزار مرد و ۲۰ هزار زن جاپانی۴۰ تا ۵۹ ساله به مدت بالغ بر ۱۵ سال بررسی کردن
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger