مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۶/۰۱/۳۰

آلودگی هوا باعث کاهش کلسترول خوب می‌شود

محققین دریافتند قرار گرفتن در معرض آلودگی هوای ناشی از تردد وسایل نقلیه سطح کلسترول خوب را کاهش می‌دهد.
 مطالعات متعدد نشان داده‌اند که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا با افزایش احتمال ابتلا به امراض قلبی -وعایوی ارتباط دارد، حال یک مطالعه جدید از تاثیر چنین آلودگی‌هایی بر کاهش سطح کلسترول خوب حکایت می‌کند.
این مطالعه که در مجلهArteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology منتشر شد، نشان می‌دهد ساکنان مناطق با آلودگی شدید هوا به خصوص مناطقی که ذرات حاصل از تردد وسایل نقلیه هستند، به احتمال زیاد سطح کلسترول HDL پایین‌تری دارند.
کلسترول HDL معروف به کلسترول خوب است زیرا به حذف لیپوپروتئین با کثافت کم (LDL) یا کلسترول بد کمک می‌کند.
کلسترول از شحم ساخته می‌شود و در خون و تمامی حجرات بدن وجود دارد؛ تفاوت کلسترول با سایر چربی‌های موجود در خون این است که در خون حل نمی‌شود. این ماده توسط لیپوپروتئین‌ها بین حجرات جابجا می‌شود. لیپوپروتئین‌های  LDL از انواع بد کلسترول به شمار می‌روند. در مقابل، لیپوپروتئین‌های HDL به عنوان کلسترول خوب شناخته شده‌اند.
برای مطالعه جدید، داکتر گریفیث بل ازپوهنتون/ دانشگاه واشنگتن و همکارانش ارقام 6 هزار و 645 بزرگسال میانسال یا مسن‌تر را بررسی کردند و با استفاه از ارقام کمپین‌های نظارتی کوهورت اثرات سوء ناشی از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا را در هر یک از شرکت کنندگان تخمین زدند.
آنها همچنین سطح تمامی کلسترول خوب و نیز تعداد ذرات (HDL) را در هر یک از شرکت کنندگان بررسی کردند.
بل و تیم تحقیق دریافتند افرادی که در میانگین سه ماهه بیش از دیگران در معرض ذرات معلق قرار داشتند، تعداد ذرات HDL کم‌تری داشتند.
بر اساس این مطالعه، افرادی که در بیش از یک دوره یک ساله بیش‌تر از دیگران در معرض کاربن دای اکساید قرار داشتند، بطور قابل توجهی سطح کلسترول HDL کم‌تری داشتند.
کاربن دای اکساید  یکی از اجزاء مهم ذرات کوچک معلق در هوا (PM2.5) است 
محققین با بیان این که قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا باعث کاهش کلسترول خوب در مردان و زنان می‌شود، متذکر شدند که در عین حال این تاثیر روی زنان بیش‌تر است.
به اعتقاد دانشمندان، پایین بودن میزان کلسترول خوب به علاوه قرار گرفتن در معرض آلودگی شدید هوا می‌تواند باعث افزایش خطر ابتلا به امراض قلبی -وعایوی شود.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger