مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۶/۰۱/۰۸

کسانیکه چای داغ مینوشند خطرسرطان های مری نزد آنها زیاد است

 استفاده از چای داغ در میان مردم دنیا خصوصا مردم ما فراوان است و این امر از عوامل اصلی شیوع سرطان مری به حساب می‌آید،  که از گذشته ها استفاده از چای داغ در میان مردمان ما مرسوم بوده  و همچنان نا گفته نباید گذاشت که هر غذای داغ دیگری نیز  احتمال سرطان مری را افزایش می‌دهد.
و همچنان ازعوامل دیگرایجاد سرطان های مری  نداشتن یخچال، استفاده نکردن از غذای مناسب، آب صحی و استفاده از غذاهای داغ نیز عنوان شده است .
 استفاده از مواد مخدر و نشه آورنیز می تواند خطر مبتلا شدن به  سرطان های مری را تا دو چند افزایش دهد.
 عدم رعایت حفظ الصحه دهن و دندان و استفاده از آب های استاده کثیف  نیز از عوامل مهم ایجاد این مرض است.
و یگانه راه مناسب و خوب برای وقایه از مبتلا شدن به سرطان های مری عدم استفاده از چای بسیار داغ است ..
داکتر:هارون" فرازی "
صحت ثروت است .......
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger