مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۱۰/۲۱

عملیات جراحی هایدرو سفلی(تجمع مایع در سر) توسط داکتران هندی


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
یک  طفل نوزاد هفت ماهه هندی که به دلیل ابتلا به نوعی مرض، صاحب بزرگترین سر جهان است، تحت عملیات جراحی قرار گرفت.
، این نوزاد پسر مبتلا به عارضه هایدروسفالی است که موجب تولید مایع مازاد در مغز او شده و اندازه دور سر او به ۹۶ سانتیمتر رسیده است.
داکتران هندی در عملیات جراحی انجام شده ۳.۷ لیتر مایع از جمجمه این کودک خارج کرده و دور سر او را به ۷۰ سانتیمتر کاهش دادند.
داکتر دیلیپ پاریدا، داکتر معالج این کودک گفت: در زمان مراجعه مریض مقدار ۵.۵ لیتر مایع در سر او وجود داشت که تاکنون ۳.۷ لیتر آن خارج شده است.
به گزارش دیلی میل، به گفته داکتران به دنبال این عملیات جراحی، عکس العمل شناختی کودک بسیار بهبود پیدا کرده و شرایط جسمی او مساعده اعلام شده است.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger