مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۰۹/۲۵

دوکتور سید داود حسینی


دوکتور سید داود حسینی
متخصص امراض جلدی زهروی

آدرس :    
  شفاخانه امراض جلدی و زیبایی روز  چاراهی مستوفیت برج صدف هرات  افغانستان
اوقات کار: همه روزه از ۸ صبح الی ۶ شام و 

email dhossaini@yahoo.com
شماره تماس : 0786280056

 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger