مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۱۰/۱۱

رادیو تراپی (تداوی اشعوی )چیست ؟

تداوی اشعوی یکی از راه‌های درمان سرطان است که یا به تنهایی یا به همراه دیگر شیوه‌های درمان تجویز می‌شود.
برای تداوی انواع سرطان‌ها بسته به نوع و میزان گسترش آن شیوه‌های مختلف تداوی وجود دارد که عبارتند از تداوی دوایی، تداوی اشعوی، کیموتراپی و جراحی که هر کدام از این شیوه‌ها یا به تنهایی یا به شکل ترکیبی برای تداوی سرطان به کار  گرفته می‌شوند.
به کلام ساده تداوی اشعوی یعنی استفاده از انرژی اشعه ایکس قوی یا پرتوهای یون ساز (مثل الکترون‌ها) برای بمباران  حجرات سرطانی به منظور تخریب مواد جنتیکی درون تومور و جلوگیری از رشد و گسترش انساج سرطانی.
حدود 40 درصد از مبتلایان به سرطان تحت تداوی اشعوی قرار می‌گیرند و در برخی از سرطان‌ها مثل سرطان حنجره، تداوی اشعوی به جراحی ارجحیت دارد.
هدف از انجام تداوی اشعوی (رادیو تراپی)، رساندن مقدار معینی از انرژی به حجرات سرطانی است که انتقال این انرژی باعث یونش اتم‌های تشکیل دهنده حجره و در نهایت تخریب آنها شود.
اشعه  ممکن است به حجرات سالم هم آسیب برساند بنا بر این در تداوی اشعوی کنترول درستی دوز وارده به حجم هدف، حیاتی‌ترین برنامه در کنترول کیفی واحد اشعه درمانی است، یعنی دوز تابشی به شکلی باید کنترل شود که با کمترین آسیب به بافت‌های سالم، بتواند بیشترین تخریب را بر حجرات سرطانی داشته باشد.
medicalnewstoday.com
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger