مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۰۸/۲۸

راز جوان سازی کشف شد...

دانشمندان آمریکایی دریافته‌اند تزریق خون یک انسان نوجوان به بدن‌هایی سالخورده از خاصیت جوانسازی برخوردار است، حتی اگر این بدن‌های سالخورده به انسان تعلق نداشته باشند.
براساس گزارش ساینس آلرت، این روش كه شايد در نگاه اول شبيه به بخشي چندش آور از يك افسانه قديمي درباره جادوگران باشد، روي موش‌ها به آزمايش گذاشته شده‌است.
در این  تحقیق جدید، محققین نمونه خون یک گروه از افراد سالم و جوان 18 ساله را گرفته و آنها را به موش‌های 12 ماهه که در دوره میانسالی بودند، برابر 50 سالگي انسان، تزریق کردند.
این موش‌ها براي سه هفته و دو بار در هفته پلاسمای خون انسان را دریافت مي‌کردند. (پلاسما جزئی تشكيل‌دهنده از خون است که دانشمندان معتقدند دارای خواص جوان‌سازی است). سپس محققین شرکت Alkahest در كاليفرنيا رفتار موش‌هايي که به آنها پلاسما تزریق شده بود را با گروه پیر و جوان موش‌های سه و 12 ماهه مقایسه کردند.
خون جدید باعث جوان شدن مجدد موش‌های پیر شد و آنها مانند موش‌های جوان گروه کنترول شده توانایی خود را برای دویدن در فضای باز به دست آوردند. همچنين موش‌هاي ميانسال كه به دليل سالخوردگي قدرت حافظه خود در يافتن مسير را نيز از دست داده بودند،‌پس از دريافت خون توانستند مانند موش‌هاي جوان مسير خود را درون يك مارپيچ بيابند.
به گفته محققین ويژگي‌هاي جوانسازي خون افراد جوان در تفاوت‌هايي نهفته‌است كه ميان ساختارهاي پروتئيني پلاسماي نو و كهنه وجود دارد. پلاسما شامل هزاران پروتئین است و پلاسمای جوان شامل تعدادی از پروتئین‌هایی است که می‌تواند مجددا انساج را جوانسازی کند اما اين پروتئين‌ها به مرور زمان و افزايش سن توسط مالیكول‌هاي آسيب‌ديده جايگزين مي‌شوند.

بررسي برش‌هاي مغزي موش‌هاي دريافت‌كننده و موش‌هاي گروه كنترول همچنين نشان داد در مغز موش‌هايي كه پلاسماي جوان دريافت كرده بودند، نیورون‌هاي بيشتري ايجاد شده‌است. نیورون‌ها درون نیوروجن‌ ايجاد مي‌شوند، بخشي كه براي توانايي يادگيري و به خاطر سپردن از اهميت بالايي برخوردار است و ظاهرا پلاسماي جوان مي‌تواند فرايند ساخت نیورون‌ها را تشديد كند.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger