مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۰۷/۲۸

ویتامین‌های A و C موجب تغییر DNA می‌شوند

طبق نتایج یک مطالعه جدید، ویتامین‌های A و C به پاک کردن حافظه ,وحجره کمک می‌کنند.
 مطالعه نشان داده است که ویتامین‌های A و C دارای پوتانشیل بازنویسی حافظه جدید در حجرات هستند. این کشف جدید در زمینه تولید دوا های  احیاءکننده که درصدد جایگزینی حجرات سالم جدید به جای حجرات آسیب دیده در مغز، شش یا خون است، کاربرد دارد.
تیمی از محققین از انگلستان، آلمان و نیوزیلند دریافتند هر دو ویتامین A و C می‌توانند بر پروسه موسوم به «میتایل زدایی» که به پاک کردن حافظه حجره  است کمک می‌کند، تاثیر گذارند.
«میتایل زدایی» با هویت حجره آغاز می‌شود و از طریق تغییرات وراژنتیک در DNA مشخص می‌شود. بخش اصلی در پروسه  پاک شدن حافظه حجره  (و تبدیل حجره به یک حجره بنیادی) شامل حذف میتایل از DNA است که به میتایل زدایی معروف است.
تیم تحقیق دریافت ویتامین C موجب تقویت فعالیت در برخی انزایم‌های مشخص در حجره می‌شود و در نتیجه برنامه‌ریزی مجدد حجره اتفاق می‌افتد.
منبع:مهر
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger