مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۰۷/۲۲

مصرف قهوه به مقابله با زوال عقل کمک می‌کند

مطالعه جدید نشان می‌دهد زنان کهن سال که کافئین بیشتری مصرف می‌کنند کمتر احتمال تجربه اختلال شناختی را دارند.
 در حدود ۶۵۰۰ زن بین سن ۶۵ تا ۸۰ سال به مدت ۱۰ سال در مورد میزان کافئین مصرفی‌شان گزارش می‌دادند. بررسی‌ها نشان داد زنانی که بیش از ۲۶۱ ملی‌گرام کافئین در روز مصرف می‌کردند ۳۶ درصد کمتر در معرض ریسک ابتلا به دمانس یا زوال عقل قرار داشتند.
این میزان کافئین می‌تواند معادل حدود سه پباله۲۳۵ ملی‌لیتری قهوه یا بین ۵ تا ۶ پیاله چای سیاه باشد.
ایرا دریسکول، مسول تیم تحقیق از پوهنتون/ دانشگاه ویسکانسین، در این مورد می‌گوید: «ما هنوز به رابطه مستقیم بین مصرف بیشتر کافئین و کاهش بروز اختلال شناختی و دمانس پی نبردیم، اما مطالعات بیشتر می‌تواند بهتر به وجود این رابطه با پیامدهای آن برای مغز دست یابد.»
به گفته محققین، کافئین از آن جهت از نقض شناختی حفاظت می‌کند چراکه با گیرنده‌های آدنوزین مغز پیوند برقرار می‌کند. عکس العمل این گیرنده‌ها با روند پیری نورمال و پتالولوژی مرتبط با سن منحرف می‌شود. در نتیجه ریسک ابتلا به زوال عقل نیز افزایش می‌یابد.
منبع:مهر
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger