مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۰۷/۱۵

از هشت دندان بیشتر پر نکنید

محققین  به تازگی دریافته‌اند داشتن بیش از هشت دندان پر شده در دهان می‌تواند به افزایش میزان سیماب در جریان خون بدن انسان شود.
براساس گزارش ساينس الرت، اين مطالعه روي 15 هزار نفر انجام گرفته‌است و نتايج آن نشان مي‌دهد ميزان سیماب در خون افرادي كه داراي هشت دندان پرشده هستند، نسبت به افرادي كه هيچ دندان پرشده‌اي ندارند، 150 درصد بيشتر است.
به گفته محققین پوهنتون/ دانشگاه جورجيا، پوسيدگي دندان يكي از رايج‌ترين امراض مزمن است كه بيشتر انسان‌ها آن را تجربه كرده‌اند و دست كم يك دندان پر شده در دهان دارند، اما معمولا كسي درباره نوع موادي كه دندان‌ها با كمك آنها پر مي‌شود صحبتي به ميان  نمي‌آيد.
ماده مورد بررسي محققسن  آمالگام دنداني نام دارد، نوعي ارزان‌قيمت و مقاوم از تركيبات نقره كه براي 150 سال به عنوان ماده پركننده دندان مورد استفاده قرار گرفته‌است. اما 50 درصد از اين ماده را نيز سیمآب تشكيل داده‌است.
همين موضوع مي‌تواند نگران‌كننده باشد زيرا وجود مقادير زيادي سیماب در بدن انسان مي‌تواند زمينه‌ساز بروز صدمات در مغز، قلب، كليه، ريه و سيستم معافیتی بدن شود. اما اين نكته همواره ناديده گرفته شده‌است زيرا هر دندان پرشده به تنهايي براي وارد كردن آسيب به بدن كافي نيست.
به گقته محققین سیماب نوعي زهر است اما قدرت صدمه آن به مقدارش بستگي دارد،‌از اين رو اگر تنها يك دندان پر شده داشته‌باشيد مشكلي ايجاد نخواهد‌شد،‌اما اگر اين تعداد به بيش از هشت دندان برسد، خطر عوارض اين ماده در بدن افزايش پيدا خواهد‌كرد.
محققین براي بررسي عوارض سیماب موجود در ماده پركردن دندان ارقام مربوط به نظرسنجي آزمايشي تغذيه و صحت ملي آمريكا را مورد بررسي قرار دادند كه در آن از 14703 فرد نظرسنجي شده‌بود و تعداد دندان‌هاي پر شده اين افراد را نسبت به ميزان سیماب موجود در خون آنها سنجيدند.  محققین به صورت ويژه به دنبال سیماب میتابل بودند كه سمي‌ترين حالت سیماب به شمار مي‌رود.
نتيجه بررسي‌ها نشان داد افرادي كه هشت دندان پر شده دارند، نسبت به افرادي كه دندان پرشده‌اي ندارند،  150 درصد سیماب بيشتري در خونشان وجود دارد. اين بررسي‌ها همچنين نشان داد 25 درصد از آمريكايي‌ها بيش از 11 دندان پر شده دارند اما مشخص نيست چه تعداد از اين دندان‌ها با استفاده از مواد فلزي پر شده‌اند.
سیماب معمولا زماني خطرناك مي‌شود كه گاز آن تنفس شود. در صورتي كه مقدار كمي سیماب به صورت فمی وارد بدن شود تهديدي به شمار نمي‌رود زيرا معده آن را جذب نمي‌كند. اما خطر واقعي زماني ايجاد مي‌شود كه سیماب تنفس شود و بيشترين آسيب‌ها نيز متوجه مغز و كليه است. با اين همه بررسي اينكه آمالگام چگونه مي‌تواند ميزان سیماب را در جريان خون انسان افزايش دهد به مطالعه بيشتري نياز دارد.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger