مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۰۷/۲۲

خوردن انگورسرخ ریسک ابتلا به امراض تنفسی را کم می‌کند

به گفته محققین، مصرف انگور سرخ به کاهش ابتلا به نفس تنگی و سایر امراض التهابی کمک می‌کند.
 طبق یافته محققین، مصرف انگور سرخ می‌تواند به کاهش امراض التهابی و استما  امراض مزمن انسداد ریه و انتان گوش میانی کمک کند.
یافته‌ها نشان می‌دهد ترکیب طبیعی موجود در برخی مواد غذایی مانند انگور موسوم به رسوراترول موجب کاهش تورم در مریضان مجاری تنفسی شده و التهاب ناشی از پتوجن باکتریایی را کنترول می‌کند.
نتایج نشان می‌دهد این ترکیب می‌تواند فواید سلامت زیادی داشته باشد و به عنوان یک عامل درمان ضدالتهاب جدید و موثر استفاده شود.
محققین دریافتند رسوراترول موجب توقف پتوجن  باکتریایی اصلی عامل انتان گوش میانی و امراض مزمن انسداد ریه از طریق تنظیم یا افزایش تولید تنظیم کننده منفی موسوم MY d88می‌شود.
رسوراترول متعلق به گروهی از ترکیبات موسوم به پلی فنول‌هاست که همچون آنتی‌اکسیدانت عمل کرده و از بدن در مقابل آسیب و صدمه حفاظت می‌کند. همچنین یک عامل درمانی برای امراض گوناگون از جمله امراض التهابی تلقی می‌شود.
منبع:مهر
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger