مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۰۶/۱۶

دماغ افراد باهوش نیاز به جریان خون بیشتری دارد

محققین می‌گویند هوش با اندازه دماغ ارتباطی ندارد، بلکه بیشتر با منبع جریان خون به سوی مغز مرتبط است.
 محققین پوهنتون/ دانشگاه آدلاید استرالیا نشان دادند دماغ انسان رشدیافته نه تنها بزرگتر است بلکه بیش از آنچه که از قبل تصور می‌شد پرانرژی‌تر بوده و نیاز به منبع خونی بیشتری دارد.
محققین با استفاده از اندازه دو حفره در جمجمه که امکان عبور شریان‌ها را به مغز می‌دهد نحوه جریان خون به سوی دماغ اجداد انسان‌ها را برآورد کردند. یافته‌ها برای محققین این امکان را فراهم ساخت که میزان افزایش هوش انسان را در طول دوره تکامل دنبال نمایند.
امریتوس راجر سیمور، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «اندازه مغز در طول تکامل انسان حدود ۳۵۰ درصد افزایش یافته است، اما ما دریافتیم که جریان خون به سوی دماغ تا ۶۰۰ درصد افزایش یافته است.»
وی در ادامه عنوان می‌کند: «به عقیده ما، احتمالا این مسئله مرتبط با نیاز مغز در تامین ارتباطات انرژیک روبه افزایش بین حجرات عصبی‌ای است که امکان تکامل فرآیند پیچیده تفکر و یادگیری را فراهم کرده‌اند. برای اینکه مغز ما باهوش‌تر باشد، باید به طور مداوم با خون و مواد مغذی بدست آمده از خون تغذیه شود.»
به گفته سیمور، «هرچقدر مغز فعال‌تر باشد، نیاز به منبع خونی بیشتری دارد، از این رو شریان‌های منبع بزرگ‌تر می‌شوند. حفره‌های موجود در جمجمه فسیل‌ها، اندازه واقعی سایز شریان را نشان می‌دهند.»
منبع:مهر
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger