مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۰۶/۱۴

رژیم غذایی مدیترانه‌ای محافظ مریضان قلبی است

تحقیق جدید بیانگر این مطلب است که خوردن رژیم غذایی مدیترانه‌ای موجب طولانی‌تر شدن عمر مریضان  قلبی می‌شود.
محققین ایتالیایی در تحقیقی، حدود ۱۲۰۰ مریضان  در ایتالیا را به مدت متوسط ۷ سال تحت نظر داشتند. ۲۰۸ نفر از این مریضان  در طول این مدت فوت کردند.
تحقیقات بعدی نشان داد کاهش ریسک مرگ در این افراد عمدتا ناشی از مصرف بیشتر غذاهای خاصی در رژیم غذایی مدیترانه‌‌ای بوده است: میوه، ماهی، سبزی‌جات، مغزجات  و روغن زیتون.
داکتر جیووانی دی گائتان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «پیروی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای موجب کاهش ریسک مرگ و میر، نه تنها در جمعیت عمومی، بلکه در مریضان  مبتلا به حمله قلبی می‌شود.»
وی در ادامه می‌افزاید: «مرگ به هر علتی هم در گروه پیروی کننده از رژیم غذایی مدیترانه‌ای و هم در گروهی که به طور متوسط از رژیم غذایی پیروی کرده بودند کاهش یافت، اما کاهش این ریسک در گروهی که فقط از رژیم غذایی مدیترانه‌ای پیروی می‌کردند در حدود ۳۷ درصد بود.»
منبع:مهر
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger