مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۰۶/۱۳

تشخیص زودهنگام پارکینسون با یک آزمایش سادهدانشمندان توانستند با انجام یک آزمایش ساده مرض پارکینسون را در مراحل اولیه‌اش تشخیص دهند.
محققان پوهنتون /دانشگاه ادینبرگ اسکاتلند به تخنیکی برای تشخیص مالیکول مرتبط با مرض پارکینسوندر نمونه‌های مایع نخاعی به دست آمده از مریضان  دست یافتند.
به گفته محققین، در آزمایش‌های انجام شده تخنیک مذکور توانست به درستی ۱۹ مورد از ۲۰ نمونه بدست آمده از مریضان پارکینسون را به علاوه سه نمونه به دست آمده از افراد در معرض ریسک این مرض را شناسایی کند.
در این تخنیک، مالیکول پروتئین موسوم به alpha-synuclein شناسایی می‌شود. این پروتئین موجب تشکیل توده‌های چسبنده موسوم به «توده‌های لوی» در داخل انساج مغز افراد مبتلا به پارکینسون و برخی انواع دمانس (زوال عقل) می‌شود.
دانشمندان این تخنیک جدید را بر روی ۱۵ فرد سالم آزمایش کردند تا مشاهده کنند که آیا تاثیرات مثبت اشتباهی دارد. این تست جدید، مرض را در هیچ فرد سالمی تشخیص نداد.
با این حال محققین اذعان می‌کنند که تحقیقات بیشتری برای اثبات صحت و درستی این تخنیک لازم است.
مبنع:مهر
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger