مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۰۵/۰۴

آغاز اصللاح ژنتیکی انسان در چین با امید تداوی سرطان

گروهی از محققین چینایی از ماه آینده و برای اولین بار در جهان اصلاح دی‌ان‌ای انسان را با استفاده از ابزار CRISPR آغاز خواهند کرد.
براساس گزارش نيچر، محققین چين قصد دارند در اين پروژه با استفاده از ابزار كريسپر كه نوعي قيچي دي‌ان‌اي است، دي‌ان‌اي معيوب را از حجرات مریضان  مبتلا به سرطان ريه كه هيچ تداوی روي آنها اثرگذار نيست، حذف كنند. 
دانشمندان پيش از اين از ابزار كريسپر CRISPR  روي جنين انسان آزمايش‌هايي انجام داده‌بودند كه چندان موفقيت‌آميز نبوده‌است، و اين اولين‌باري است كه قرار است در جهان دي‌ان‌اي انسان‌هاي بالغ مورد ويرايش قرار گيرند.
درصورتي كه اين آزمايش‌ها با موفقيت انجام گيرند، مي‌توانند به ارائه تداوی هاي جديدي براي مریضان سرطان و ديگر امراض در انسان‌ها منجر شود. پيشتر از اين تكنيك براي برش دادن دي‌ان‌اي معيوب استفاده شده‌است و محققین توانسته‌اند با استفاده از آن نوعي مرض عضلاتی به نام دوشن را در حيوانات تداوی كنند.
اين دور از آزمايش‌ها كه اجراي آنها از ماه آينده در شفاحانه غرب چين در پوهنتون/دانشگاه سيچوآن آغاز خواهد شد، با حضور مریضان انجام خواهد گرفت كه براي مدت طولاني تحت تداوی هاي مختلف از قبيل تداوی شعاعی و شيمو ترا پی  قرار گرفته‌اند و ديگر درماني روي آنها اثرگذار نيست.
نگراني‌هايي كه از بعد اخلاقي متوجه اين آزمايش‌ها است همچنان پابرجاست. گروهي بر اين باورند ويرايش ژنتيكي انسان ممكن است در اسپرم و تخمه های انسان تغييراتي ايجاد كند كه به نسل‌هاي آينده منتقل شوند. همچنين هراس از رواج كودكان ويرايش شده از ديگر عوامل مخالفت با تكنيك‌هاي ويرايش ژنتيكي انسان است.
بااين‌همه دانشمندان چينایی تنها قصد دارند حجرات تي سيستم معافیتی بدن مریضان را ويرايش كنند و روي حجرات گامت كه به نسل‌هاي بعدي انتقال پيدا مي‌كنند،‌ تاثيري به جا نخواهند‌گذاشت. به بياني ديگر تغييراتي كه با استفاده از كريسپر صورت خواهد گرفت، تنها به مریضان حاضر در آزمايش محدود خواهد‌بود كه تعداد آنها هنوز مشخص نيست.
در آزمايش‌ها محققین حجرات تي را از خون شخص استخراج مي‌كنند و ژن معيوبي را كه عامل توليد پروتئين PD-1 است، پروتئيني كه مانع از هدف‌گيري و كشته شدن حجرات سرطاني توسط حجرات تي مي‌شود. از حجره  قيچي مي‌كنند. پس از آن اين حجرات تي ويرايش شده را در آزمايشگاه كشت و تكثير كرده و دوباره به سيستم معافیتی بدن مریض تزريق مي‌كنند با اين اميد كه حجرات تي بتوانند حجرات سرطاني مرض سرطان ريه را مستقيما و به صورت طبيعي در بدن مریض از بين ببرد.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger