مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۵/۰۳/۰۲

انسولین فمی به بازار میاید


 
انسولین فمی تولید محققبن آمریکایی، آزمایش‌های اولیه را با موفقیت پشت سر گذاشت و مصرف آن کاملا محفوظ و موثر گزارش شد.
به گزارش از رویترز، برای تولید انسولین فمی، محققین دوز مناسب هورمون را درون پوششی که نقش محافظتی دارد، قرار دادند و آن را در 180 مریضان آزمایش کردند؛ نتایج نشان داد اگرچه مقدار زیادی از دوز انسولین تا نقطه اثر آن از بین می‌رود اما هورمون کافی در اختیار مریضان قرار می‌گیرد.
در این مطالعه، مریضانیکه  مورد بررسی قرار گرفتند که تداوی آنها با متفورمین صورت نمی‌گرفت و سطح گلوکوز آنان به طور مستمر و به ویژه هنگام خواب کنترول می‌شد؛ دوای فمی انسولین در کنترول قندخون این مریضان  موثر و بدون هیچ عارضه جانبی گزارش شده است.
یکی دیگر از مزایای انسولین فمی جذب سریع‌تر آن در مقایسه با انسولین تزریقی، توسط کبد است. از طرفی برخی داکتران  معتقدند که گردش انسولین در بدن به همراه گردش خون، می‌تواند برای بقیه اعضای بدن مضر باشد.
انسولین فمی کاملا  محفوظ و موثر گزارش شده است و در صورت تایید، پیش بینی می‌شود که بازاری چندین میلیارد دلاری را به دست آورد.

 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger