مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۴/۱۲/۱۰

هر گاه امرود میخرید برگ های آن را در سطل کثافت ندازیدبرگ های امرود که  گفته میشود 100 فیصداز ریزش مو جلوگیری میکند   .
امرود میوه که فوق العاده سر شار از ویتامین بی است!

 و این ویتامین ماده است که از ریزش مو جلوگیری میکند
چطور استفاده شود ؟


یک مقد از برگ های  آنرا گرفته در یک ظرف در یک لیتر آب بندازید  و برای مدت 20 دقیقه جوش دهید  بعدا از آن بگذارید که سرد شود .بعدا با هم مخلوط کنید و بر پوست سر تان بزنید .و شما   میتواند این ماده را  چند ساعت  قبل از استراحت  خوب درسرتان مساژ  بدهید .و یا هم قبل از استراحت  آنرا به پوست سر تان گذاشته  صبح که از خواب بیدار شدید حمام کنید .و فراموش نکنید که سر تان را با دستمال و یا روی پاک بسته کنید. و فراموش نکنید که  یک مقدار مخلوط آنرا قبل از حمام کردن نیز به پوست سر تان مساژ دهید ..
منبع:www.healthyfoodplans.net
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger