مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی آروین
مرکز تخصصی مراقبت و تداوی جلد

۱۳۹۴/۱۰/۰۶

دانشمندان مرگ را از روی لعاب دهن پیش بینی میکنند

طبق یافته اخیر محققین، وجود میزان پایین آنتی بادی در لعاب دهن دهان با افزایش احتمال خطر مرگ زودهنگام ارتباط دارد.
 محققین پوهنتون/ دانشگاه بیرمنگام انگلستان در مطالعه اخیر خود به بررسی ارتباط بین آنتی بادی موجود در لعاب دهان موسوم به ایمنوگلوبولین  (IgA) و نرخ مرگ و میر در تمامی نفوس  پرداختند.
ایمنوگلوبولین‌ها، یا آنتی بادی‌ها، پروتئین‌های مترشحه از طریق کرویات سفید خون بوده که برای مبارزه با انتانات ضروی هستند.
محققین به رابطه منفی بین میزان ترشح IgA و نرخ مرگ و میر به هر علتی پی بردند. بررسی‌های بیشتر آشکار ساخت که این ارتباط با مرگ و میرهای ناشی از سرطان بسیار بیشتر است.
«آنا فیلیپس»، محقق این مطالعه، در این مورد می‌گوید: «ما بر برخی فاکتورها نظیر سن، وراثت یا باامراض کنترول نداریم، اما صحت عمومی ما تحت تاثیر موارد زیادی از جمله استرس، رژیم غذایی، ورزش کردن و سگرت کشیدن است.»
در این مطالعه، ۶۳۹ فرد بزرگسال با میانگین سنی ۶۳ سال در سال ۱۹۹۵ حضور داشتند که میزان IgA مترشحه لعاب دهان آنها در آن سال اندازه گیری شد و نرخ مرگ و میرشان تا ۱۹ سال بعد پیگیری شد.
به گفته محققین این مطالعه، هر چقدر میزان این آنتی بادی مترشحه کمتر باشد، احتمال مرگ شخص افزایش می‌یابد.
دیلی هلت 
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger