مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۴/۰۹/۱۷

غال مغال زیاد متداوم ترافیکی خطرات استرس ها و افسردگی ها را افزایش میدهد

محققین می‌گویند افرادی که در محل زندگیشان به طور مداوم در معرض سروصدای ترافیک جاده‌ای قرار دارند، ممکن است در معرض خطر بیشتر دچار شدن به افسردگی باشند.
به گزارش هلث‌دی پژوهشگران آلمان که این مطالعه را انجام داده‌اند، دریافتند خطر افسردگی برای افرادی که در مناطق با ترافیک شدید زندگی می‌کنند، در مقایسه با افرادی که در مناطق بدون سروصدای جاده زندگی می‌کنند، 25 درصد بیشتر است. البته به گفته این محققین این خطر عمدتاً محدود به افرادی بود که فقیر، بیکار، دارای تحصیلات محدود، سگرت کش یا دچار بیخوابی بودند.
استر اوربان سرپرست این تحقیق گفت: «گرچه ما نمی‌توانیم دراین‌باره مطمئن باشیم، اما تصور بر این است که سروصدا باعث استرس و آزار می‌شود.»
او گفت: «اگر سروصدا برای مدتی طولانی ادامه یابد و ثابت و بلند باشد،‌ ممکن است در ایجاد افسردگی دخیل باشد.»
البته اوربان هشدار داد که این یافته‌ها فقط نشانده همراهی میان سروصدای جاده‌ای و افسردگی هستند، ثابت نمی‌کنند که سروصدا علت ایجاد افسردگی است. او توضیح داد: «به نظر می‌رسد، سروصدای جاده‌ای نقشی در این مورد داشته باشد، اما منظور من رابطه سببی میان این دو نیست.»
اوربان گفت مردم می‌توانند با انجام اقدامات ساده‌ای میزان قرار گیریشان به سروصدای ترافیک را کاهش دهند.
 او پیشنهاد کرد: «اگر از سروصدای ترافیک احساس ناراحتی می‌کنید، می‌توانید از گوش‌بند استفاده کنید و اگر سروصدای ترافیک هنگام خواب برای شما ناراحت‌کننده است، اتاق خوابی را انتخاب کنید که از جاده بیروبار دور باشد.»
 این گزارش در جورنال «چشم‌اندازهای صحی محیطی» منتشر شده است.
اوربان و همکارانش برای این بررسی ارقام از بیش از 3000 فرد در سنین 45 تا 75 را که بخشی از یک مطالعه به نام Heinz Nixdorf Recall  در آلمان بودند،‌ گردآوری کردند. شرکت‌کنندگان در این بررسی به طور میانگین برای پنج سال پیگیری شدند.
علائم افسردگی شامل احساس تنهایی، اندوه، افسردگی، اشکال در تمرکز یا احساس شکست بودند.
سیمون رگو،‌ رئیس بخش آموزش روانشناسی در مرکز طبی مونته‌فیوره/کالج طبی اینشتين گفت، یافته‌های این بررسی به شواهد موجود دراین‌باره که سروصدای ترافیک با افزایش خطر علائم افسردگی همراهی دارد، افروده می‌شود.
او گفت: «این یافته‌های تعجب‌برانگیز نیست، زیرا ما از قبل شواهد گسترده‌ای در اختیار داشته‌ایم که سروصدا هم با استرس و هم با امراضی قلبی همراهی دارد.»
رگو گفت، با توجه به این که افسردگی در سراسر جهان شایع است و می‌تواند اثر منفی بر افراد و جامعه داشته باشد و با توجه به اینکه علل آن پیچیده است، مهم است که هر چیزی را که ممکن است نقشی در ایجاد آن ایفا کند، شامل محیط و چگونگی تعامل آن با عوامل روانشناختی، اجتماعی وزیست‌شناختی بررسی کنیم.»
او افزود، افرادی که در رده اجتماعی- اقتصادی پایینی قرار دارند و دچار اختلال خواب هستند،‌ به خصوص ممکن است به اثرات ناشی از سروصدا حساس باشند.
رگو گفت: «این یافته‌ها بیانگر آن است، علاوه بر هدف قرار دادن عوامل محیط شناختی با دواها و عوامل روانشناختی با تداوی  مانند شناخت‌درمانی رفتاری، ممکن است لازم باشد مداخلاتی که عوامل محیطی را هدف قرار می‌دهند نیز انجام شود.»
او افزود، هدف قرار دادن عوامل محیطی هم شامل رویکردهای فردی و هم اجتماعی است.
 رگو گفت، در سطح فرد، کمک به مریضان برای داشتن خواب شبانه خوب از طریق روال‌های مناسبتر خوابیدن ممکن است به پایین آوردن احتمال افسردگی کمک کند.»
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger