مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۴/۰۸/۲۵

در زمستان خطرات تسمم با گاز کارین مونو اکساید در منازل زیاد است

چند نکات  در مورد  اینکه چطور منزل را از گاز کاربن مونو اکساید حفاظت کنیم؟
 در حالیکه ممکن است دودکش‌ها در فصل گرما به دلایل متعدد از قبیل افتادن پرنده، پسمانده های مواد ساختمانی ویا زباله مسدود شده باشند اما مردم با توجه به ذهنیت سالم بودن بخاری در سال گذشته و بدون آگاهی از مسدود بودن دودکش اقدام به نصب بخاری می‌کنند و در اولین شب‌های نصب بخاری دچار حادثه می‌شوند.
 در ماه قوس درجه حرارت ممکن به زیر صفر می‌رسد. به همین دلیل مردم دروازه ها و کلکین ها  را می‌بندند و تهویه هوا را مختل می‌کنند، در این حالت اکسیجن تمام می‌شود و نا تام سوزی اتفاق می‌افتد که این نشانه تولید گاز کارین مونو اکساید است. در این شرایط کوچک‌ترین مشکلی در دودکش باعث نشر گاز CO می‌شود.که منجر به سوختن نا تام مواد عضوی (چوب ،ذغال سنگ، تیل،بوره اره....) میشود گاز بدست آمده در محیط سربسته خانه کاملا زهری بوده که هر یکی را در محیط خانه میتواند آسیب برساند 
پس توصیه میشود که دودکش‌ها را در داخل خانه و سربام در شروع راه‌اندازی و هفته‌ای یک بار چک کنند. همچنین  گاهی هم دقت شود که دودکش هااز دیوار جدا نشده باشد.
 حوادث ناشی از مسمومیت با گاز کاربن مونو اکساید می‌تواند که خطرناک باشد .دقت کنید که بی احتیاطی تان خدای ناخواسته منجر به مرگ و یا مشکلات صحی در آینده ها نزد خانواده های تان  نشود .
توسط:داکتر هارون "فرازی"
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger