مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۴/۰۸/۱۷

انتشارسالانه یک میلیارد تن گاز کاربن دای اکساید توسط کشور چین .

گزارش‌های جدید حاکی از آن هستند که چین سالانه یک میلیارد تن کاربن دای اکساید بیش از آنچه به آن اعتراف کرده‌است، وارد اتومسفیر زمین می‌سازد، این حجم کاربن بیشتر از تمامی آلودگی‌های کاربنی ایجاد شده در یک سال توسط کشوری مانند آلمان است.
براساس گزارش نيويورك‌تايمز، چين نسبت به ميزان انتشار آلودگي‌هاي كاربني‌اش در اتومسفیر زمين كمتر از آنچه كه نشان مي‌دهد نگران است و حد خطاي موجود درباره ميزان دقيق آلودگي‌هاي ايجاد شده توسط اين كشور سرسام‌آور است.
براساس محاسبات جديد چين سالانه 17 درصد بيشتر از آنچا مقاماتش آن را تاييد كرده‌اند،‌سوخت ذوغالي مصرف مي‌كند كه با توجه به ابعاد و نفوس بزرگ اين كشور، اختلاف آماري موجود فراتر از يك اشتباه رقمي ساده بوده و به خودي خود يك معضل آلودگي در حد كلان به شمار مي‌رود.
به گفته يانگ فوكيانگ مشاور انجمن دفاع از منابع طبيعي اين آمار جديد بسيار قابل توجه است زيرا چين درحال سوزاندن سوخت‌هاي فسيلي بيش از حد تصور است و اكنون اين كشور به مواد آلودگی کننده های بزرگتر از آنچه پيش از اين بود تبديل شده‌است. اين كشف جديد مي‌تواند دليل كيفيت پايين هواي چين را توضيح دهد و رهبران جهان را به فكر خواهد انداخت.
در آستانه آغاز نشست سرنوشت‌ساز گفتگوهاي اقليمي سازمان ملل متحد در پاريس، ابعاد حقيقي اختلاف عددي ميزان مواد آلودگی کننده چين، كه به تنهايي بيشتر از ميزان سالانه توليد گازهاي گلخانه‌اي در سرتاسر آلمان است،  مي‌تواند درك معضل جدي آلودگي هوا را براي رهبران جهان ساده‌تر سازد و در عين حال حل مشكل مقابله با الوده کننده ها و گازهاي گلخانه‌اي را دشوارتر خواهد‌ساخت.
براساس بافته هاي جديدي كه از ميزان انتشار کاربن دای اکساید در چين به دست آمده‌است، ميزان مصرف ذوغال در اين كشور از سال 2000 تا به امروز و به ويژه در سال‌هاي اخير دست كم گرفته شده‌است. با محاسبه تجديد‌نظري كه درباره اين ارقام صورت گرفته، آمارهاي جديد نزديك به 600 ميليون تن به ميزان مصرف ذوغال‌سنگ در چين در سال 2012 مي‌افزايند، يعني 70 درصد بيشتر از مصرف سالانه ذ.غال‌سنگ در ايالات متحده آمريكا.
دانشمندان چيناي خود را براي مقابله با عواقبي كه انتشار اين آمار براي آنها درپي دارد آماده مي‌كنند. به گفته لين بوكيانگ رئيس مركز مطالعات اقتصادي انرژي در پوهنتون جيامن، آمار جديد سردرگمي‌هاي فراواني ايجاد كرده‌است. یافته هاي اوليه ما و همچنين یافته هاي سازمان هاي بين‌المللي بايد با اين آمار جديد تطبيق بيابند و اين امر دردسرآفرين است زيرا بسياري از پيش‌بيني‌ها و تعهدات براساس آمارهاي قبلي انجام گرفته‌اند.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger