مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۴/۰۸/۱۴

تولید موتر های هایدروجنی در چاپان آغاز شد که برای محیط زیست مفید است

در دورانی که همه به خاطر سلطه موتر های برقی بر رقبای آلودگی پطرولی در آِلودگی نزدیک هیجان‌زده‌اند، شرکت هوندا اعلام کرد فروش واسطه های انتقالی هایدوجنی اش را از اوایل ماه مارچ ۲۰۱۶در چاپان و پس از آن در اروپا و آمریکا آغاز خواهد‌کرد.
براساس گزارش ساينس‌الرت، اين موتر ها پنج‌سرنشينه كه كلاريتي FCV نام دارد بايكبار سوخت‌گيري مي‌تواند 700 كيلومتر مسافت را بپيمايد. قيمت اين موتر 7.66 ميليون ين،‌برابر با 62806 دلار اعلام شده‌است كه اين موتر را در طبقه موتر های با قيمت متوسط قرار مي‌دهد و شركت هوندا انتظار دارد اين  موترو نسبت به مدل پيشين فروش بهتري داشته‌باشد.
هوندا در سال 2008 از اولين موتر هایدروجنی اش موتر كلاريتي FCX رونمايي كرد كه با موفقيت چنداني مواجه نشد، زيرا هزينه توليد آن 10 برابر موتر جديد بوده و قدرت خودرو نيز نسبت به مدل جديد پايين‌تر بود. همچنين مخزن حجرات هایدروجنی موتر بسيار حجيم بود و فضاي داخلي كوچك آن نيز مورد توجه خريداران قرار نگرفت.
اما در مدل جديد حجم حجره های  سوختي 33 درصد كاهش يافته و فضاي داخلي موتر بزرگتر شده‌است. در موترهاي هايدروجنی،‌ حجره های  سوختي هایدروجنی  را به برق تبديل مي‌كنند و اين برق نيروي موتوري كه با پشتوانه بطری ليتيومي به حركت درمي‌آيد را تامين مي‌كند. تنها ماده خروجي از اگزوز اين موترها بخار آب خواهد بود.
با اين همه راضي كردن خريداران راي بروآوردن به موتر  دوستدار محيط زيست هایدروجنی در شرايطي كه حتي يك پمپ هایدروجنی در اطرافشان وجود ندارد،‌غيرممكن به نظر مي‌آيد. درحال حاضر برخي از شركت‌ها درتلاشند تا پمپ هايي را با حمايت‌هاي دولتي و كمك‌هاي مالي شركت‌هاي هوندا و تويوتا در شمال شرق آمريكا راه‌اندازي كنند.
هوندا همچنين درحال ساخت ايستگاه‌هاي چارچ هايدروجنی خانگي براي رانندگاني موترهايش است كه ايستگاه هوشمند هایدروجنی ام دارند و مي‌توانند سرعت گرايش افراد به خريداري موتر های  هایدورجنی   را افزايش دهند.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger