مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۴/۰۸/۱۰

اختراع دندان های سه بعدی ضد باکتریا

جدید‌ترین نوآوری در زمینه چاپ سه‌بعدی می‌تواند روند تداوی دندان‌ ها را متحول سازد، زیرا محققان درحال چاپ دندان‌های چاپی ضد‌باکتریا هستند که از عوامل ضد باکتری و ضد پوسیدگی برخوردارند.
براساس گزارش گاردين،‌ محققان پوهنتون گورنينگن در تلاش براي ساخت دندان‌هاي چاپي سه‌بعدي هستند كه از نوعي پلاستيك ضد باكتري ساخته شده كه مي‌تواند باكتري‌هاي عامل پوسيدگي دندان‌ها را نابود كنند.
اين دندان‌ها در طول زمان پوسيده نشده و تغيير رنگ نخواهند‌داد. هدف اصلي از ساخت چنين دندان‌هايي يافتن مواد مناسب براي استفاده در چاپگرهاي سه‌بعدي خاص ستوماتولوژی بوده‌است. در اين مورد از نمك آمونيوم نوع چهارم درون پليمرهاي رزيني مخصوص ستوماتولوژی استفاده شده‌است. زماني كه اين تركيب درون چاپگرهاي سه‌بعدي قرار مي‌گيرد مي‌توان آن را با استفاده از اشعه بنفش به جامدي سخت تبديل كرده و از آن براي چاپ جايگزين دندان‌هاي فاسد استفاده كرد.
به منظور بررسي قابليت ضد باكتريايي اين دندان در محيط آزمايشگاه محققان مواد را با لعاب دهن انسان آغشته كرده و در معرض باكتري‌هايي قرار دادند كه عامل پوسيدگي دندان انسان به شمار مي‌روند. دندان ضد باكتري توانست بيش از 99 درصد از تمامي باكتري‌هايي كه در اطرافش وجود داشتند را نابود كند درحالي كه كوچكترين عوارضي براي صحت از سوي آن مشاهده نشد.
با اين‌همه اين دندان‌ها هنوز بايد مراحل آزمايش‌هاي کلینیکی را پشت سر بگذارند و هنوز عکس العمل  آنها نسبت به برس و کریم دندان بررسي نشده‌است. اما محققان بر اين باورند اين محصول طبی در آينده‌اي نزديك، حتي زودتر از زمان مورد نياز براي توليد دواهاي جديد، از كاربردهاي قابل پيش‌بيني برخوردار است.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger