مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۴/۰۹/۰۷

یک امید نو برای مریضان شکر نوع 1 و رهایی از ترزیقات

مبتلایان به شکر نوع ۱ ممکن است بتوانند از ترزیقات روزانه انسولین راحت شوند،‌ چرا که دانشمندان نشان داده‌اند که می‌توانند تولید انسولین را با تقویت دستگاه معافیتی بدن به حالت عادی درآورد.
افراد مبتلا به دیابت نوع 1 مجبورند برای تنظیم میزان‌های قند خونشان روزانه انسولین تزریق کنند.
علت این است که مریضان به حجرات تولیدکننده انسولین در لوزالمعده حمله می‌کند و در حالیکه اغلب افراد حجرات محافظت‌کننده‌ای به نام «T-regها» (حجرات T تنظيم‌كنند) دارند که حجرات لوزالمعده را در برابر سیستم معافیتی خودشان محافظت می‌کنند، افراد دچار دیابت نوع 1 به اندازه کافی از این حجرات ندارند.
به گزارش تلگراف محققین جدید منتشر شده در جورنال Science Translational Medicine نشان می‌دهد که T-regها را می‌توان از بدن خارج کرد، در آزمایشگاه تا 1500 برابر افزایش داد و دوباره به جریان خون وارد کرد تا تولید طبیعی انسولین از سر گرفته شود.
این مطالعه که یافته‌های آن بالقوه ممکن است زندگی مریضان دیابتی را دگرگون کند،‌ بوسیله محققین  پوهنتون کالیفرنیا و ییل انجام شده است،‌ می‌گوید این کشف می‌تواند در آینده برای «آموزش دوباره» دستگاه معافیتی به کار رود.
این شیوه تداوی در آزمایشات ابتدایی توانسته است تا حداکثر تا یک سال تأثیربخشی را خود را حفظ کند.
این کشف علاوه بر اینکه نیاز به تزریقات روزانه را متوقف می‌کند، همچنین می‌تواند از پیشگیری مرض جلوگیری و اثرات جانبی شدید همراه با دیابت مانند قطع عضو را محدود کند.
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger