مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۴/۰۷/۱۰

رنحورياردوکتور سعید الرحمن حکیمی وردک

رنحورياردوکتور سعید الرحمن حکیمی وردک
ترینرمتخصص اورتوپیدی و تراوماتولوژی     

تحصیلات عالی در کشور جاپان
آدرس :
 
اده وردک میرویس میدان کابل افغانستان
اوقات کار: 
 3 عصر الی 7 شام
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger