مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۴/۰۷/۱۶

دوکتور شکیب الله ( شکیب )


دوکتور شکیب الله شکیب 
متخصص جراحی اورتوپیدی 
آدرس معاینه خانه : کوته سنگی ناصر مارکیت منزل دوم 
اوقات کاری: هر روز ازساعت 8 صبح تا شام بدون روزهای رخصتی
شماره تماس: 0700253760
ایمیل: shekibulla.shekib@yahoo.com
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger