مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

شفاخانه جلدی آروین

شفاخانه جلدی آروین
مرکز تخصصی مراقبت و تداوی جلد

۱۳۹۴/۰۷/۱۰

دوکتور نيك محمد بهروز

دوکتور نيك محمد بهروز
متخصص رواني و اعصاب
محل وظيفه 
شفاخانه علي آباد
آدرس معاينه خانه : 
منزل فوقانی دواخانه فهیم مهدی گولایی پل سرخ  نزدیک محب زاده سنتر
اوقات کارهمه روزه  3 عصر الی ۸ شب
آدرس معاینه خانه :
حامد شکیب درملتون مقابل تانک تیل نوآباد دهمزنگ
اوقات کار: ۶ الی ۸ صبح 
email 
Dr.naik.m.behroz@gmail.com. 
شماره تماس : 0799306651 , 0787273757


 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger