مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۴/۰۷/۱۰

شفاخانه جلدی زیبایی آروین

شفاخانه جلدی زیبایی آروین یک شفاخانه مجهز میباشد که در ناحیه سوم شهر کابل درا چهار راهی دهبوری موقعیت دارد. 
شماره تماس: ۰۰۹۳۷۶۶۰۰۵۳۵۶ 
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger