مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۸۹/۰۶/۱۹

دوکتور عبدالواحد صفا

دوکتور عبدالواحد صفا 
متخصص امراض جلدی زهروی
آدرس :    
  منزل فوقانی دواخانه عالمیار چهاراهی قلعه نجارها کابل افغانستان
اوقات کار: همه روزه 3  بعد از ظهر الی 7 شام
email:  wahedsafa@gmail.com
شماره تماس: 
0773452020
http://www.facebook.com/drabdulwahed.safa
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger