مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۰/۰۵/۲۰

دوکتور محمد آصف آرام

دوکتور  محمد آصف آرام
متخصص امراض داخله
فوق تخصص مرض شكرازکشور هند CD&LD
Banarsidas Chandiwala IMS New Delhi

  Senior consultant در مركزكنترول مرض شكربعدازسال2007 تاحال
آدرس :  
 كابل : حصه سوم خيرخانه ايستگاه سعادت ازساعت 4 عصر الي 8 بجه شام
 پروان : شهرچاریکار بندربگرام ازساعت 9 صبح الي 2 بعد ظهر 
شماره تماس:  0787828473
ايميل: masifaram @yahoo.com
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger