مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۲/۰۵/۰۴

رنځوریار دوکتور حیات الله نور شالیزیرنځوریار دوکتور حیات الله نور شالیزی
ترینرمتخصص امراض جلدی زهروی
آدرس : پل سرخ مارکیت شمس
اوقات کاری:همه روزه 3 عصر الی 7 شام
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger