مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۲/۰۴/۱۹

رنځوریار دوکتور محمد الدین امامزادهرنځوریار دوکتور  محمد الدین امامزاده
ترینرمتخصص امراض جلدی زهروی 
دیپلوم امراض جلدی کشور تایلند
آدرس :    
سه راهی علاوالدین نزدیک دواخانه هیواد
اوقات کاری:همه روزه 3 عصر الی 7 شام 
 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger