مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۳/۰۴/۱۹

رنځورمل دوکتور سلطان نجیب دبیری

رنځورمل دوکتور سلطان نجیب دبیری
ترینرمتخصص امراض جلدی زهروی
آدرس :    
کارته پروان نزدیک زیارت غازی ادی ملکزاده مارکیت
اوقات کاری:همه روزه 3 عصر الی 7 شام 
شماره تماس: 0700227236
ایمیل: snajibdabiry@yahoo.com 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger