مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۱/۰۹/۰۸

واکسین BCG ممکن مانع بوجود امدن نوع اول دیابت گرددتقریبا"  80سال می گذرد( bacillus Calmette Guerin)BCG   ازواکسین
که فعلا" استعمال جدید ان برعلاوه وقایه توبرکلوز برای وقایه وتداوی نوع اول دیابت مورد توجه قرارگرفته است
Alpha
   مدت طولانی است که در کشورهای در حال توسعه به کودکان این واکسین داده میشود  تا در برابرمرض توبرکلوز محافظت شوند


اما در یک تحقیق اخیر، محققان در دانشکده طبی هاروارد، واکسین  BCGرامورد مطالعه قرارداده اندکه قادر به افزایش تولید انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع اول است.

دکتر دنیس فاستمن محقق می گوید که این تیم قادر به درمان دیابت نوع اول در موشها شده اند در یک  تحقیق کوچک نتایج در انسانها نیز امیدوار کننده بوده است.

به گفته موصوف آنچه ما دیدیم این بود که حتی با دو دوز بسیار کوچکی از واکسین، به فاصله چهار هفته، ما می توانیم شروع به از بین بردن سلول های سیستم دفاعی کنیم که باعث ازبین رفتن حجرات بیتا بانکراس شده اند وبانکراس قادر به ساخت دوباره مقادیر کمی از انسولین میشود

 دیابت نوع اول حجرات تولید کننده انسولین  را از بین میبرد. افرادی که به این بیماری مصاب اند به طور مداوم باید سطح قند خون خود را با زرق انسولین کنترول کنند.

فاستمن واکسین BCG را در این بیماران توصیه کرده و می گوید: با تحریک تولید هورمونی به نام "TNF" باعث حالات فوق میگردد

واکسن BCG اغلب با نتیجه مثبت در سطح جلد استفاده می شود  وبرای تشخیص مرض توبرکلوز است.

اما دکتر فاستمن می گوید: اگر BCG در درمان دیابت نوع اول موثر نباشد - حداقل کسانی که واکسین را دریافت خواهند کرد برای مدت زمانی در برابر مرض توبرکلوز محافظت شده میتوانند.

اما دوزدقیق واکسین   BCG که باعث بروسه فوق میگردد تا هنوز تحت مناقشه است.
من امیدوارم تا وزارت صحت عامه در زمینه همکاری لازم را مبذول دارند تا این تحقیق را ما دروطن عزیزخویش انجام دهیم.


 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger