مطالب جدید
دوکـــتوران افغانســـتان

تغذیه

داخله

اخبار طبی

۱۳۹۱/۰۷/۱۴

مرض ایدزتهیه کننده : محمد نسيم قاسمي

مرض ایدز یک مشکل صحی برای انسان ها بوده وهیچ کشوری در جهان بدون ایدز وجود ندارد. تاکنون 25 ملییون انسان از اثر مریضی ایدز جان شان را از دست داده اند. سی تا چهل ملیون انسان درختم سال 2005 مبتلا به اچ ای وی بوده اند که از جمله 17.5 ملیون خانم ها مصاب به ایدز هستند.


17 ملیون کودک در جهان یکی از والدین خود را ازسبب ایدز از دست داده اند.

آیا امراض مقاربتی چیست؟ (Sexually Transmitted Infection( STI

عبارت از یک تعداد امراضی هستند که از طریق مناسبات جنسی از شخص مصاب به شریک جنس سالم شان انتقال مینماید.

اعراض وعلایم امراض مقاربتی:

* زخم های ناحیه تناسلی

* افرازات ناحیه تناسلی

* سوزش ادرار

* خارش های ناحیه تناسلی

* دردهای ناحیه سفلی بطن نزد خانم ها

* زخم های جلدی آله تناسلی

اچ-آی-وی/ ایدز چیست؟

( ویروس مخرب سیستم دفاعی انسان) (Human Immune-Deficiency Virus)HIV

(مجموعه امراض از سبب اکتساب ویروس(Acquired Immune Deficiency Syndrome)AIDS

یادمیشود بوجود می اید.HIV مخرب سیستم دفاعی) . ایدز توسط ویروس که بنام

این ویروس بالای سیستم دفاعی عضویت که مقابل امراض مقاومت را ایجاد میکند حمله نموده و با ضعیف ساختن آن مقاومت انسان را پاهین میاورد لذا عضویت دارای تواناهی کمتر برای مجادله علیه میکروب های که وارد ان میگردد است.وبدین سبب فرد دچار امراض مختلفه میگردد.

این مرض در افغانستان دیده شده و روبه ازدیاد است

اعراض وعلایم مرض ایدز:

علایم مقدم:

‚ کم شدن اشتها وباختن وزن

‚ انتانات متکررتنفسی

‚ تب دوامدار

‚ اسهالات مزمن

علایم موخر:

‚‚ زخم های ناحیه دهن

‚‚ بزرگ شدن عقدات لمفاوی

‚‚ سرفه های خشک و دوامدار

‚‚ سینه بغل ، توبرکلوز

‚‚ مننژیت های فنگسی

‚‚ سرطان جلد

چه طور اچ آی وی انتقال میکند:

1) از طریق تماس های جنسی با اشخاص مصاب

2) تطبیق خون ملوث به ویروس

3) از طریق مادربه طفل درزمان حمل ولادت وشیردهی

4) استفاده از سوزن وسرنج ها طور مشترک

5) از طریق سلمانی ها توسط یک تیغ بطورمشترک

6) استفاده ازمسواک یابرس دندان بطورمشترک

7) وسایل جراحی که درست تعقیم نشده باشد

8) ازطریق خالکوبی ها

از کدام طریق ویروی اچ آی وی انتقال نمیکند:

_ دست دادن بامریض

_ استفاده مشترک ازظروف غذایی

_ آببازی دریک حوض

_ عطسه زدن

_ ازطریق حشرات

_ استفاده مشترک از تلفون وحمام وتشناب

وقایه از این مرض

وقایه یگانه را از ابتلا شدن به این مرض است.درکتاب الهی (ج) آمده است: " هرگز به زنا نزدیک نشوید واجتناب نمائید ازعمل ناروا"

قبل از ازدواج باید از عدم مبتلابودن به امراض مقاربتی وایدز خود را مطمئن سازید.جوانان ونوجوانان باید تازمان ازدواج از مقاربت های نامشروح خودداری کنند.

بعداز ازدواج به همسرتان وفادارباشید. هیچگاه از موادمخدراستفاده ننمائید.ازسورنج وسوزن های مشترک استفاده نکنید. تمام خانم های حامله خون خود را از نظر امراض مقاربتی ازمایش کنند تا اطفال شان در برابراین مرض مصون گردند.

از تیغ های مشترک سلمانی استفاده نکنید.از خون مصون درهنگام ضرورت استفاده نمائید.وسایل جراحی قبل از استفاده درست تعقیم نمائید.اگر خانم ویا آقای دچاراین بیماری است باید الی زمان شفایابی ازکاندوم های مطمئن استفاده کنند.

به امید روزی که افغانستان ما از این مرض خانمانسوز مبرا باشد اختتامیه این مطلب را میکنیم وکوشش میکنیم که این روز مبارزه با ایدز را درهرجای افغانستان با مساعی علیه ایدز بسربریم.دوکتور موج هرات 
Copyright © 2013 وبسایت دوكـتوران افغانستان
Distributed By Free Premium Themes. Powered byBlogger